Megmar weźmie udział w XXV Międzynarodowej Konferencji „Popioły z Energetyki”

W dniach 16-18 października br. w Krynicy Zdrój odbędzie się XXV Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki” organizowana przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spalania. Miło nam poinformować, że Megmar weźmie udział w sympozjum, a najnowsze rozwiązania firmy przedstawi prezes Magdalena Drac-Tatoń.

Całość organizowana jest w hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdrój. Konferencja kojarzy energetykę, naukę z praktyką biznesową. Propagacja osiągnięć naukowych w obszarach przynależnych staje się i jest wykorzystywana dla rozwoju branży oraz mitygacji ryzyk w wytwarzaniu i zagospodarowaniu ups-ów. Wymiernym efektem konferencji jest zawsze spotkanie ludzi i wymiana myśli oraz idei, wzmacnianie współpracy polskiej nauki i przemysłu. Dlatego też konferencja jest obecnie również platformą styku upowszechniania myśli naukowej do grona branżowych specjalistów.

Poszukiwanie przez praktyków wspólnie z naukowcami recept i rozwiązań kosztowo efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynków ups-ów jest szansą, jaką energetyka winna przekuć na swój sukces, a dokumenty rządowe jak Strategia Zrównoważonego Rozwoju i dedykowana jej Mapa Drogowa może już wkrótce stać się motywacją dla wskazywania polskiego modelu w tym obszarze. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i jej wymagania zdefiniować mogą już niedługo nowe znajdowanie się wytwórców i firm zagospodarowujących ups-y. Konkluzje BAT dla energetyki już w perspektywie roku 2021 dadzą nową jakość ups-ów do tej pory niedostrzeganą.

XXV Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki”, Krynica 2018, posiadać  będzie tezę dominującą, że sektor wytwarzania energetyki węglowej dostarcza dla gospodarki wartościowych minerałów antropogenicznych dla budownictwa infrastrukturalnego, docelowo nie będzie wytwarzać odpadów, a już dzisiaj ogranicza składowane ich ilości do minimum technologicznego.

Głównym celem poszczególnych wystąpień panelowych oraz dyskusji, będzie formułowanie konkretnych propozycji nowych koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rynków ubocznych produktów spalania zgodnie z zasadą pierwszeństwa dla wtórnych.

Konferencja popioły z energetyki jest spotkaniem interdyscyplinarnym skupiającą wokół popiołów z energetyki świat nauki oraz takich branż jak energetyka, budowa i eksploatacja kotłów, instalacje oczyszczania spalin, budownictwo, drogownictwo, górnictwo, rolnictwo, recycling, gospodarka komunalna oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki.

Oto szczegółowy program konferencji:

 

DZIEŃ I – wtorek, 16.10.2018 r.
_____________________________________

 13:00 – 14.00    Lunch

14.00 – 14.30    OTWARCIE KONFERENCJI – Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

14.30 – 14.45    Lider Innowacji PGE Ekoserwis – Lech Sekyra

14.45 – 15.15   Wykład wprowadzający:

Współczesne wyzwania dla energetyki, a perspektywy dla UPS – Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący KEL KIG

15.15 – 15.25    BIOEKO Grupa TAURON – prezentacja firmy –  Andrzej Grela  – Prezes Zarządu

15.25 – 15.40    MEGMAR  – prezentacja firmy –  Magdalena Drac-Tatoń – Prezes Zarządu

15.40 – 16.30   SESJA I: Wyzwania dla energetyki, a perspektywy dla UPS. Moderator: prof. dr hab Arkadiusz Szymanek, Politechnika Częstochowska

 Dyskusja panelowa:

    Lech Sekyra – PGE Ekoserwis
    Prof. Jacek Łączny – Główny Instytut Górniczy
    Dr Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska
    Prof. Arkadiusz Szymanek – Politechnika Częstochowska

 Tezy do dyskusji:

    polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jej trwałość i perspektywy,
    zmiany w prowadzenia ruchu jednostek wytwórczych i konsekwencje dla produkcji energii elektrycznej, ciepła i ups-ów,
    doktryna pierwszeństwa dla wtórnych i wdrożenie w gospodarce współczynnika antropogeniczności,
    mitygacja ryzyk biznesowych wynikających z dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego/unijnych regulacji.

 16.30 – 17.00    Przerwa kawowa

 17.00 – 18.00       SESJA II:  Od „Szare na Złote” do GOZ

– 25 lat działalności Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania – retrospekcja 25 lat minęło…
Wprowadzenie i moderowanie dyskusji: dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

19.00     WIECZÓR REGIONALNY

DZIEŃ 2 – środa  17.10.2018 r.
_____________________________________

 9.00 – 11.00      SESJA III:  Otoczenie regulacyjne, a jakość ups-ów w najbliższych latach. Moderator: Robert Żmuda, SBB Energy

Wykład wprowadzający: Jakość UPS pochodną procesu spalania paliw – Robert Żmuda, SBB Energy

BAT/ BREF – przegląd wymagań dla LCP w zakresie emisji zanieczyszczeń i ich wpływ na gospodarkę UPS – Sonia Suchorowska z zespołem, Energopomiar Sp. z o.o., Gliwice

Parametry charakteryzujące popioły lotne, istotne w kontekście ich proekologicznego wykorzystania – Paweł Rybowicz z zespołem, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Amoniak a jakość UPS – prezentacja Mapy Drogowej dla sektora elektroenergetycznego – prof. Magdalena Wdowin, IGSMiE PAN, Kraków

Redukcja emisji rtęci ze spalin w zgodzie z jakością UPS – prezentacja wyników projektu HYBREM – Dominika Bandoła, SBB Energy, Opole

11.15 – 11.30    Przerwa kawowa

11.30 – 13.30    SESJA IV:  Innowacje i technologie – dźwignia rozwoju energetyki. Moderator: Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

Technologia SCR: pryncypia procesu odazotowania, a produkcja katalizatorów: 

    – technologia SCR: pryncypia procesu
    – SCR – technologia w zgodzie z jakością UPS
    – Volker Strassner, Johson Mathey, Gliwice

Instalacja do redukcji NOx  – wkłady katalityczne w obrotowym podgrzewaczu powietrza bez ingerencji konstrukcję kotła w zgodzie z jakością popiołów lotnych – Robert Żmuda, SBB Energy, Opole

Redukcja rtęci ze spalin metodą Gore GMCS – proste rozwiązanie dla utrzymania jakości UPS – Sławomir Sadkowski, W.L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o., Warszawa

Redukcja emisji rtęci metalicznej za pomocą wtrysku węgla aktywowanego z bromem oraz solami bromu firmy ALBEMARLE – Monika Wal, OMYA Sp. z o.o.

Waloryzacja mechaniczna popiołów lotnych, jako efektywna metoda otrzymywania specjalistycznych surowców dla przemysłu budowlanego – Paulina Nowak z zespołem, PGE Energia Ciepła S.A.

 13:30 – 14.30    Lunch

 14.30 – 16.00    SESJA V:  Nauka i praktyka dla gospodarki ups. Moderator: dr Tomasz Szczygielski, Zbigniew Chrzanowski

 Kluczowe Europejskie Regulacje Gospodarki Obiegu Zamkniętego w 2018 roku – dr Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

Optymalizacja procesów na drodze od odpadu do produktu… – narzędzia/modelowanie i procedury normalizacyjne” – Prof. Jacek Łączny, GIG Katowice

Potencjał minerałów antropogenicznych – Krzysztof Knaś, Politechnika Częstochowska

Geopolimery z popiołów lotnych (w aspekcie pozyskiwania surowców antropogenicznych) – prof. Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Możliwości wykorzystania produktu poreakcyjnego z półsuchej metody odsiarczania spalin (PPR), jako częściowego zamiennika sorbentu w instalacji mokrego odsiarczania spalin – mgr inż.Zbigniew Chrzanowski, Eko-Zec, Poznań

Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla normowych cementów portlandzkich – dr Tomasz Baran z zespołem, ICiMB, Kraków

 19.00 – 24.00     GALA FENIKSÓW

DZIEŃ 3 – czwartek, 18.10.2018 r.
_____________________________________

9.30 – 11.30      SESJA VI: COP24 – rola i miejsce UPS w konwencji klimatycznej
                          Moderowanie dyskusji: Mirosław Niewiadomski, Lech Sekyra

Wykład wprowadzający:  Przyszłość branży popiołowej, nasze szanse w Europie – Lech Sekyra, PGE Ekoserwis

Wymiana myśli i idei – dyskusja otwarta

11.30 – 12.00    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

12.00        Lunch

Dodaj komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone