Megmar nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacje w przemyśle”

Megmar otrzymał prestiżową nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacje w przemyśle” za tworzenie zaawansowanej chemii przemysłowej oraz dbanie o środowisko naturalne.

Celem nagrody jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów:

a) realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych  
b) realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz  ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki.  
c) dbających o rozwój sfery badawczo-rozwojowej
d) działających na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów

Organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Partnerem medialnym nagrody są redakcje sekcji: Rzecz o Innowacjach, Rzecz o Inwestycjach oraz programu goPL. Patronem honorowym jest dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyłonienie laureata nastąpi podczas IV Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie. Jest to czwarta edycja wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje. To międzynarodowa debata z udziałem branżowych liderów - innowatorów i inwestorów - platforma transferu technologii na linii nauka-biznes-samorząd.

Dodaj komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone